OM OSS

Medical Tourism Association Finland marknadsför Finland som en destination för sjukvårdsturism. Vår vision är att bli den ledande destinationen för sjukvårdsturism i Norden och att vara en av de mest populära hälsodestinationerna i Europa.
Vårt uppdrag är att hjälpa finska sjukvårdsföretag och deras samarbetspartner, som tillhandahåller ytterligare tjänster för internationella patienter, med deras internationaliseringsprocess. Vi fokuserar på att skapa ett säkert och tillförlitligt vårdkontinuum för utländska patienters sjukvårdsresor. Vi tror på inhemska och internationella partnerskap och att arbeta i nätverk.

Our mission is to help Finnish healthcare companies and their partners, providing additional services for international patients, in their internationalization process. We are focusing on building a safe and reliable medical travel care continuum for patients from abroad. We believe in partnerships domestically and internationally and in the power of working in networks.

Under 2020 samarbetar Medical Tourism Association Finland med sina medlemmar på följande huvudområden:

 

• Utveckling av sjukvårdstjänster som passar internationella patienter
• Att skapa partnerskap mellan sjukvårdsföretag och andra tjänsteleverantörer i Finland och utomlands
• Säkerställande av en förstklassig kundupplevelse

 

Vårt gemensamma mål är att erbjuda utländska patienter sjukvårdstjänster som bygger på enhetlig, etisk, säker och transparent praxis. Vår prioritet är att varje patients sjukvårdsresa ska få ett smidigt och säkert vårdkontinuum, från den första kontakten med sjukhuset eller vårdfacilitatorn till den sista uppföljningen i hemmet.

Medical Tourism Association Finland (Suomen Terveysmatkailu Ry) bildades 2018 av finska sjukhus, kliniker och reseoperatörer verksamma i sjukvårdsbranschen. Det fanns en ömsesidig önskan om att inrätta en organisation som representerar och främjar företagens gemensamma intressen och som stödjer företagens internationaliseringsprocess. Idén stöddes av den statliga organisationen Business Finland, som leds av finska arbets- och näringsministeriet.
Arbetet med att marknadsföra Finland som en destination för sjukvårdsturism sker i nära samarbete med Visit Finland på Business Finland. Visit Finland har i flera år investerat i att marknadsföra landet som en destination för nöjesresor. Programmet för marknadsföring som en destination för sjukvårdsturism startades 2017. Vårt förbund arbetar kontinuerligt med Visit Finland både på strategisk nivå med att bestämma strategiskt fokus på internationella marknader och på taktisk nivå genom att till exempel planera seminarier och utbildningar åt företag i branschen. Internationella marknadsföringsaktiviteter (seminarier, deltagande på mässor, visningsresor) finansieras huvudsakligen av Visit Finland. Medical Tourism Association Finlands verksamhet och aktiviteter finansieras av medlemsföretagen.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.

Title – 3

This is popup preview that you can fill with any content you want.

The plugin include some shortcodes, you can read more about them at the bottom of this page. The main 3 sections to configure the popup are:

Appearance: Where you edit the look and feel of the popup.
Display Rules: Here you choose on which page to display the popup (Set to all by default)
Display options: Some important settings about the plugin, being the more important trigger action.

Text