Hitta sjukhus och kliniker

Här hittar du finska sjukhus och kliniker utifrån deras specialisering. Du kan kontakta sjukhuset eller kliniken direkt eller kontakta en vårdfacilitator. Vårdfacilitatorer fungerar som en länk mellan patienten och vårdgivaren, och kan till exempel hitta den mest lämpliga kliniken, ta fram nödvändiga sjukvårds- och resedokument, boka boende och ombesörja andra arrangemang i Finland.

Image
Helena Medical Group

Kontakt

+358 505 708 720

Specialisering

Medicinsk turism facilitatorer

Helena Medical Group

Helena Medical Group kan tillhandahålla medicinska tjänster i Finland för patienter från hela världen.

Vår personal omfattar högt kvalificerade yrkesverksamma inom medicin, sjukvård och client management. Vi har inrättat en panel med finländska experter inom en mängd olika medicinska inriktningar som kan tillmötesgå en komplett uppsättning patientbehov. Våra läkare strävar efter att utarbeta de lämpligaste förslagen till diagnostik och behandling i Finland. Dessutom lämnar vi omfattande paketerbjudanden om behandling, medicin och rehabilitering samt även om resor, boende och annan assistans.

Vi har möjlighet att kommunicera på ett antal olika språk och kan ombesörja en mängd olika stödtjänster för våra patienter. Vår kundkrets kan ringa vår engelsktalande rådgivande läkare när som helst på dygnet.

Vi förser våra patienter med detaljerade rapporter om behandlingen de fått för att säkerställa fullständig förenlighet för deras behandling mellan oss och deras läkare på hemorten.

Gå till webbplatsen
Image
Клиника Хелена

Kontakt

+358 505 708 720

Specialisering

Cancer, Dermatologi, Gastroenterologi, Allmänmedicin, Gynekologi och obstetrik, Plastikkirurgi, Rehabilitering

Clinic Helena

Kvinnohälsokliniken Clinic Helena är en av de mest erfarna leverantörerna av hälso- och sjukvårdstjänster för kvinnor i Finland.

Clinic Helena uppvisar innovativa metoder inom bröstcancerkirurgi och gynekologiska endoskopiingrepp och erbjuder moderna standarder för exakt diagnostik och cytostatikabehandling. Den allra senaste tekniken och stor erfarenhet gör att Clinic Helena kan erbjuda effektiva metoder för tillförsel av läkemedel mot bröstcancer och för bröstrekonstruktion efter mastektomi. Chefsöverläkaren för kliniken, dr Helena Puonti, är upphovskvinnan till och utvecklaren av den unika tekniken för bröstrekonstruktionskirurgi som gör det möjligt att få tillbaka känseln i ett bröst med hjälp av mikroneurovaskulär TRAM-lambå.

Helena Puonti är en mycket erfaren och högkvalificerad plastikkirurg som år 2002 tilldelades utmärkelsen Excellent Cancer Doctor av Cancerföreningen i Finland.

Gå till webbplatsen
Image
Docrates Cancer Center

Kontakt

+358 10 773 2000

Specialisering

Cancer, Dermatologi, Hematologi, Fysioterapi, Plastikkirurgi, Urologi

Docrates Cancer Center

Docrates Cancer Center är ett internationellt sjukhus i Helsingfors, Finland, som specialiserar sig på cancerbehandling.

Vi tillhandahåller tjänster för cancerpatienter genom hela behandlingskedjan, från diagnos till behandling och uppföljning efter behandling.  Efter diagnos och avbildning kan behandlingen planeras och påbörjas så gott som omgående.

Tack vare vårt unika koncept lockar våra behandlingar patienter från hela världen. Hittills har vi behandlat patienter från över 60 länder, och gett behandling för nästan 30 olika typer av cancer.

Tillsammans med vårt nätverk av ledande kliniska experter erbjuder vi avancerade metoder för behandling av cancer i linje med vår filosofi om individuell och patientcentrerad vård.

Gå till webbplatsen
Image
Privat sjukhus Orton

Kontakt

Tenholantie 10, FI-00280 Helsinki
+358 9 4748 2704

Specialisering

Cancer, Endokrin kirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Gastroenterologi, Neurokirurgi, Ortopedi, Otolaryngologi, Urologi, Thoraxkirurgi, Röstkliniken

Orton Oy

Orton erbjuder krävande specialiserad medicinsk vård i samarbete med HUS Helsingfors universitetssjukhus. HUS är ett av de största ledande universitetssjukhusen i Europa. Till följd av fusionen med HUS privata sjukhus HYKSin, har Orton expanderat sina kompetentaste serviceområden, ortopedisk proteskirurgi och ryggkirurgi, med ett brett spektrum av avancerade och tillförlitliga universitetssjukhustjänster från cancerkirurgi till urologi och neurokirurgi.

 

Gå till webbplatsen
Image
felicitas mehiläinen pysty rajaa keskeltä jpg

Kontakt

+358 10 414 6650

Specialisering

Fertilitetsbehandlingar

Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är en banbrytare inom fertilitetsbehandlingar som grundades år 1990, där man på ett omfattande sätt utför fertilitetsrelaterade undersökningar och fertilitetsbehandlingar. Över 3 200 fertilitetsbehandlingar utförs på klinikerna varje år och vi har redan hjälpt över 18 000 barn till världen. Varje behandling planeras individuellt tillsammans med kunden. Felicitas är en del av Mehiläinen-koncernen, en välkänd och ansedd privat producent av social- och hälsotjänster, som verkar i Finland och internationellt.

Gå till webbplatsen
Image
Mehiläinen logo

Kontakt

+358 10 414 00

Specialisering

Tandvård under narkos, Tandvård, Idrottsmedicin, Gastroenterologisk kirurgi, Dermatologi, Gastroenterologi, Allmänmedicin, Neurologi, Neurokirurgi, Oftalmologi, Ortopedi, Otolaryngologi, Fysioterapi, Plastikkirurgi, Urologi

Mehiläinen

Mehiläinen-koncernen är en välkänd och ansedd producent av privata social- och hälsovårdstjänster, som erbjuder högklassiga och heltäckande tjänster i Finland och internationellt. 113-åriga Mehiläinen är en växande vägvisare som snabbt utvecklas inom sitt område. Företaget satsar på digitaliseringens möjligheter samt effektivitet och kvalitet i vården inom alla sina affärsområden.

Mehiläinen betjänar årligen 2,1 miljoner kunder och tjänsterna på 820 verksamhetsställena produceras av sammanlagt mer än 33 000 anställda och yrkesutövare. Internationellt erbjuder Mehiläinen hälsotjänster i Sverige, Tyskland och Estland samt digitala programvarulösningar för hälso- och sjukvård genom dotterbolaget BeeHealthy.

Gå till webbplatsen
Image
Wellnify medical facilitator

Kontakt

Specialisering

Inkvartering, Medicinsk turism facilitatorer

Wellnify Oy

Wellnify är ett privatägt, finskt företag som faciliterar medicinska tjänster.

 

Företaget grundades år 2023 med uppdraget att göra Finland till en världsberömd destination för hälso- och sjukvårdsturism. Vi samarbetar med ledande sjukhus, kliniker, specialister och andrahögkvalitativa tjänsteleverantörer inom olika områden för att möjliggöra för kunder från hela världen att uppleva högkvalitativa den finska medicinska, hälso-, välbefinnande- och idrottstjänsterkompetensen.

 

Vi strävar efter att erbjuda högkvalitativa tjänster för kunder från hela världen. Tjänsterna inkluderar både färdiga hälsoresorpaket och skräddarsydda service helheterpaket baserade på kundens behov.

Gå till webbplatsen