Hitta sjukhus och kliniker

Här hittar du finska sjukhus och kliniker utifrån deras specialisering. Du kan kontakta sjukhuset eller kliniken direkt eller kontakta en vårdfacilitator. Vårdfacilitatorer fungerar som en länk mellan patienten och vårdgivaren, och kan till exempel hitta den mest lämpliga kliniken, ta fram nödvändiga sjukvårds- och resedokument, boka boende och ombesörja andra arrangemang i Finland.

Image
Aava

Kontakt

+358 10 380 3838

Specialisering

Kardiovaskulära sjukdomar, Dermatologi, Gastroenterologi, Allmänmedicin, Gynekologi och obstetrik, Hematologi, Nefrologi, Oftalmologi, Otolaryngologi, Pediatrik, Plastikkirurgi, Urologi

Aava

Aava ‒ en av de största kedjorna med privata medicinska centrum i Finland ‒ är starkt engagerat i allt som rör din hälsa. Detta finska hälso- och sjukvårdsföretag är helt familjeägt. En samlad erfarenhet av 54 år inom området gör att vi kan tillhandahålla tjänster för varje skede i ditt liv. Våra specialister representerar de flesta av de kliniska specialiteterna och kan ge dig den sjukvård du behöver. Vi erbjuder hälsovårdstjänster med huvudfokus på förebyggande medicin som backas upp av innovativa digitala hälsolösningar.

Gå till webbplatsen
Image
Helena Medical Group

Kontakt

+358 505 708 720

Specialisering

Medicinsk turism facilitatorer

Helena Medical Group

Helena Medical Group kan tillhandahålla medicinska tjänster i Finland för patienter från hela världen.

Vår personal omfattar högt kvalificerade yrkesverksamma inom medicin, sjukvård och client management. Vi har inrättat en panel med finländska experter inom en mängd olika medicinska inriktningar som kan tillmötesgå en komplett uppsättning patientbehov. Våra läkare strävar efter att utarbeta de lämpligaste förslagen till diagnostik och behandling i Finland. Dessutom lämnar vi omfattande paketerbjudanden om behandling, medicin och rehabilitering samt även om resor, boende och annan assistans.

Vi har möjlighet att kommunicera på ett antal olika språk och kan ombesörja en mängd olika stödtjänster för våra patienter. Vår kundkrets kan ringa vår engelsktalande rådgivande läkare när som helst på dygnet.

Vi förser våra patienter med detaljerade rapporter om behandlingen de fått för att säkerställa fullständig förenlighet för deras behandling mellan oss och deras läkare på hemorten.

Gå till webbplatsen
Image
Клиника Хелена

Kontakt

+358 505 708 720

Specialisering

Cancer, Dermatologi, Gastroenterologi, Allmänmedicin, Gynekologi och obstetrik, Plastikkirurgi, Rehabilitering

Clinic Helena

Kvinnohälsokliniken Clinic Helena är en av de mest erfarna leverantörerna av hälso- och sjukvårdstjänster för kvinnor i Finland.

Clinic Helena uppvisar innovativa metoder inom bröstcancerkirurgi och gynekologiska endoskopiingrepp och erbjuder moderna standarder för exakt diagnostik och cytostatikabehandling. Den allra senaste tekniken och stor erfarenhet gör att Clinic Helena kan erbjuda effektiva metoder för tillförsel av läkemedel mot bröstcancer och för bröstrekonstruktion efter mastektomi. Chefsöverläkaren för kliniken, dr Helena Puonti, är upphovskvinnan till och utvecklaren av den unika tekniken för bröstrekonstruktionskirurgi som gör det möjligt att få tillbaka känseln i ett bröst med hjälp av mikroneurovaskulär TRAM-lambå.

Helena Puonti är en mycket erfaren och högkvalificerad plastikkirurg som år 2002 tilldelades utmärkelsen Excellent Cancer Doctor av Cancerföreningen i Finland.

Gå till webbplatsen
Image
Amber Life

Kontakt

+358 50 555 02 06

Specialisering

Medicinsk turism facilitatorer

Amber Life

Amber Life är en personlig tjänst för sjukvårds- och hälsoturism som gör det möjligt för dig att få bästa möjliga sjukvård när du behöver det. Vi tar hand om alla de praktiska arrangemangen i Finland, inklusive boende, transport, aktiviteter, guidning och översättningstjänster.

Vårt partnernätverk omfattar sjukhus, kliniker och rehabiliteringscentrum som erbjuder hälsokontroller, sjukdomsdiagnos, avancerad cancerbehandling, tjänster för förebyggande hälsovård, ortopedisk kirurgi, cancerkirurgi och så vidare.

Amber Life garanterar snabba och högkvalitativa rådgivningstjänster av kompetenta rådgivare samt fullständig konfidentialitet för all medicinsk, finansiell och personlig information som erhålls från våra kunder. Tack vare dessa principer sätter hundratals patienter sitt förtroende till oss för sin hälsa.

Gå till webbplatsen
Image
Docrates Cancer Center

Kontakt

+358 10 773 2000

Specialisering

Cancer, Dermatologi, Hematologi, Fysioterapi, Plastikkirurgi, Urologi

Docrates Cancer Center

Docrates Cancer Center är ett internationellt sjukhus i Helsingfors, Finland, som specialiserar sig på cancerbehandling.

Vi tillhandahåller tjänster för cancerpatienter genom hela behandlingskedjan, från diagnos till behandling och uppföljning efter behandling.  Efter diagnos och avbildning kan behandlingen planeras och påbörjas så gott som omgående.

Tack vare vårt unika koncept lockar våra behandlingar patienter från hela världen. Hittills har vi behandlat patienter från över 60 länder, och gett behandling för nästan 30 olika typer av cancer.

Tillsammans med vårt nätverk av ledande kliniska experter erbjuder vi avancerade metoder för behandling av cancer i linje med vår filosofi om individuell och patientcentrerad vård.

Gå till webbplatsen
Image
Luova Finland

Kontakt

+358 40 594 6431

Specialisering

Medicinsk turism facilitatorer

Luova Finland

Luova Finland erbjuder individanpassade guidningstjänster för kineser. Vi tar hand om alla de praktiska arrangemangen i Finland, t.ex. vad gäller boende, transport, måltider, aktiviteter och guidning. På varje Luova Finland-resa har kunden tillgång till en finsk och en kinesisk guide för att säkerställa en hög kvalitet på tjänsten.

När du behöver medicinsk rådgivning är vi länken mellan dig och läkaren. Vi översätter dina medicinska rapporter och vidarebefordrar dem till kliniken. Vi kan även ordna med en kinesisk sjuksköterska som gör dig sällskap till läkarbesök och behandlingar så att alla språkbarriärer undanröjs.

Luova Finland erbjuder även friskvårdsresor, inklusive DNA-test och cancerscreening, så att hälsoproblem kan upptäckas i ett tidigt skede. Efter behandlingarna ger vi kunden möjlighet till återhämtning i en fridfull och trygg miljö i Finland med ren luft. Vi ser till att kunden blir nöjd ur alla aspekter.

Gå till webbplatsen
Image
Privat sjukhus Orton

Kontakt

Tenholantie 10, FI-00280 Helsinki
+358 9 4748 2705

Specialisering

Cancer, Endokrin kirurgi, Gastroenterologisk kirurgi, Kardiovaskulära sjukdomar, Gastroenterologi, Neurokirurgi, Ortopedi, Otolaryngologi, Urologi, Thoraxkirurgi, Röstkliniken

Orton Oy

Orton erbjuder krävande specialiserad medicinsk vård i samarbete med HUS Helsingfors universitetssjukhus. HUS är ett av de största ledande universitetssjukhusen i Europa. Till följd av fusionen med HUS privata sjukhus HYKSin, har Orton expanderat sina kompetentaste serviceområden, ortopedisk proteskirurgi och ryggkirurgi, med ett brett spektrum av avancerade och tillförlitliga universitetssjukhustjänster från cancerkirurgi och -vård till urologi och neurokirurgi.

 

Gå till webbplatsen
Image
Eira läkarstation och sjukhus Helsinki Finland

Kontakt

Skepparegatan 29, 00150 Helsingfors, Finland
+35891620 570

Specialisering

Fetmaoperationer, Gastroenterologisk kirurgi, Kardiovaskulära sjukdomar, Dermatologi, Gastroenterologi, Allmänmedicin, Gynekologi och obstetrik, Neurologi, Oftalmologi, Ortopedi, Otolaryngologi, Fysioterapi, Plastikkirurgi, Psykiatri och psykologi, Urologi

Eira Hospital

Eira sjukhus är ett välrenommerat privatsjukhus i södra Helsingfors. Vi är kända för vår höga medicinska och kirurgiska standard, vår varma kundservice samt vår unika miljö. Vi erbjuder operationer och ingrepp inom de flesta kirurgiska specialområden. Utöver den medicinska vården är det viktigt för oss att bry oss om patienten på individnivå genom hela vården.

Go to Website
Image
Visit Turku medical tourism Finland

Kontakt

Specialisering

Medicinsk turism facilitatorer

Visit Turku

Visit Turku är en turistorganisation för marknadsföring och försäljning, expert på turism och en aktiv aktör som skapar mervärde för turismnäringen, invånare och besökare i landskapet.

Gå till webbplatsen