Våra medlemmar

Medical Tourism Association Finlands medlemmar är offentliga och privata sjukhus och kliniker samt vårdfacilitatorer som erbjuder rådgivning och olika för- och efterbehandlingstjänster inom sjukvårdsresans vårdkontinuum.

Aava

Aava ‒ en av de största kedjorna med privata medicinska centrum i Finland ‒ är starkt engagerat i allt som rör din hälsa.

Amber Life

Amber Life är en personlig tjänst för sjukvårds- och hälsoturism som gör det möjligt för dig att få bästa möjliga sjukvård när du behöver det.

Clinic Helena

Kvinnohälsokliniken Clinic Helena är en av de mest erfarna leverantörerna av hälso- och sjukvårdstjänster för kvinnor i Finland.

Docrates Cancer Center

Docrates Cancer Center är ett internationellt sjukhus i Helsingfors, Finland, som specialiserar sig på cancerbehandling.

Helena Medical Group

Helena Medical Group kan tillhandahålla medicinska tjänster i Finland för patienter från hela världen.

Luova Finland

Luova Finland erbjuder individanpassade guidningstjänster för kineser.

Orton Oy

Orton erbjuder ortopedisk proteskirurgi och ryggkirurgi och i samarbete med HUS Helsingfors universitetssjukhus krävande specialiserad medicinsk vård från onkologi och cancerkirurgi till privata förlossningar.