Våra medlemmar

Medical Tourism Association Finlands medlemmar är offentliga och privata sjukhus och kliniker samt vårdfacilitatorer som erbjuder rådgivning och olika för- och efterbehandlingstjänster inom sjukvårdsresans vårdkontinuum.

Clinic Helena

Kvinnohälsokliniken Clinic Helena är en av de mest erfarna leverantörerna av hälso- och sjukvårdstjänster för kvinnor i Finland.

Docrates Cancer Center

Docrates Cancer Center är ett internationellt sjukhus i Helsingfors, Finland, som specialiserar sig på cancerbehandling.

Felicitas Mehiläinen

Felicitas Mehiläinen är en banbrytare inom fertilitetsbehandlingar som grundades år 1990. Över 3 200 fertilitetsbehandlingar utförs på klinikerna varje år och vi har redan hjälpt över 18 000 barn till världen. Varje behandling planeras individuellt tillsammans med kunden. Felicitas är en del av Mehiläinen-koncernen.

Helena Medical Group

Helena Medical Group kan tillhandahålla medicinska tjänster i Finland för patienter från hela världen.

Mehiläinen

Mehiläinen är en välkänd och ansedd privat producent av social- och hälsovårdstjänster, som verkar i Finland och internationellt.

Orton Oy

Orton erbjuder ortopedisk proteskirurgi och ryggkirurgi och i samarbete med HUS Helsingfors universitetssjukhus krävande specialiserad medicinsk vård från cancerkirurgi till urologi och neurokirurgi.

 

Wellnify ger tillgång till moderna hälsotjänster och erbjuder personligt stöd till patienter i att navigera behandlingsvägar.