Varför Finland?

Finland har en stabil position som ett av världens rikaste, friskaste och mest välmående länder. Den förväntade livslängden i Finland är högre än genomsnittet i EU och landet rankas som ett av de ledande länderna i fråga om livskvalitet.

2021 toppade Finland World Happiness Report baserat på faktorer som frihet, ärlighet, välfärd, god hälsa och generositet.

 

Image
Hand holding stethoscope with Finnish flag on it

SJUKVÅRDSBEHANDLINGAR FÖR INTERNATIONELLA PATIENTER I FINLAND 

Finska sjukhus och kliniker erbjuder en mängd sjukvårdsbehandlingar som håller toppkvalitet, med snabb intagning, flervetenskaplig vård och utmärkta resultat. Sjukvårdsarbetare i världsklass tillsammans med snabbt anammande av forskningsresultat och högteknologisk diagnostik säkerställer positiva resultat vid behandling av och återhämtning efter många svåra sjukdomar.

 

Image
Checked

Screening och behandling av cancer

Överlevnadstalen för patienter i Finland tillhör de bästa i Europa. Samarbetet mellan cancerforskare och läkare skapar en grund för evidensbaserad, flervetenskaplig och allt mer individanpassad sjukvård. Finska sjukhus erbjuder de mest sofistikerade tjänsterna inom strålbehandling, kirurgiska ingrepp och annan behandling, till exempel för prostatacancer, bröstcancer, tarmcancer, lungcancer samt cancer i huvud- och halsområdet.

Image
Checked

Ortopedi och idrottssjukvård

Finland har flera världskända ortopediska kirurger och flera fotbollsstjärnor har till exempel rest till Finland för ortopedisk kirurgi. Utöver idrottskirurgi, så är den ortopediska vården särskilt för barn och ungdomar högt utvecklad i Finland. Högteknologiska ryggoperationer och ledplastik tillhör de mest efterfrågade sjukvårdsbehandlingarna hos patienter från utlandet, såväl som sjukgymnastik- och rehabiliteringstjänster.

Image
Checked

Fertilitetsbehandling och förlossningar

För en moder är Finland ett av de säkraste och mest tillförlitliga valen i världen att föda på. Mödrar från utlandet erbjuds en heltäckande vårdupplevelse, från rådgivningsbesök till privat förlossning på utvalda finska sjukhus. Utöver embryodiagnostik (PGS och PGD) erbjuds även behandlingar med könscellsdonation och provrörsbefruktning (IVF) för internationella patienter

Image
Checked

Annan specialistsjukvård

Finsk sjukvård uppnår resultat i världsklass på många områden. Ett brett utbud av tjänster inom neurokirurgi, hjärt- och kärlkirurgi, pediatrik, urologi och tandvård erbjuds och efterfrågas av patienter från utlandet.