Om oss

 

Medical Tourism Association Finland marknadsför Finland som en destination för sjukvårdsturism. Vår vision är att bli den ledande destinationen för sjukvårdsturism i Norden och att vara en av de mest populära hälsodestinationerna i Europa.

Image
Smiling female doctor

Vårt uppdrag är att hjälpa finska sjukvårdsföretag och deras samarbetspartner, som tillhandahåller ytterligare tjänster för internationella patienter, med deras internationaliseringsprocess. Vi fokuserar på att skapa ett säkert och tillförlitligt vårdkontinuum för utländska patienters sjukvårdsresor. Vi tror på inhemska och internationella partnerskap och att arbeta i nätverk.

Under 2024 samarbetar Medical Tourism Association Finland med sina medlemmar på följande huvudområden:

  • Utveckling av sjukvårdstjänster som passar internationella patienter
  • Att skapa partnerskap mellan sjukvårdsföretag och andra tjänsteleverantörer i Finland och utomlands
  • Säkerställande av en förstklassig kundupplevelse

Vårt gemensamma mål är att erbjuda utländska patienter sjukvårdstjänster som bygger på enhetlig, etisk, säker och transparent praxis. Vår prioritet är att varje patients sjukvårdsresa ska få ett smidigt och säkert vårdkontinuum, från den första kontakten med sjukhuset eller vårdfacilitatorn till den sista uppföljningen i hemmet. Medical Tourism Association Finlands verksamhet och aktiviteter finansieras av medlemsföretagen.

Medical Tourism Association Finland (Suomen Terveysmatkailu Ry) bildades 2018 av finska sjukhus, kliniker och reseoperatörer verksamma i sjukvårdsbranschen. Det fanns en ömsesidig önskan om att inrätta en organisation som representerar och främjar företagens gemensamma intressen och som stödjer företagens internationaliseringsprocess. Idén stöddes av den statliga organisationen Business Finland, som leds av finska arbets- och näringsministeriet.

Arbetet med att marknadsföra Finland som en destination för sjukvårdsturism sker i nära samarbete med Visit Finland på Business Finland. Visit Finland har i flera år investerat i att marknadsföra landet som en destination för nöjesresor. Programmet för marknadsföring som en destination för sjukvårdsturism startades 2017.